Rytí

Rytí

Stručné představení Yuncheng (Czech) Electrographic Engraving Co., Ltd a technologických procesů

Elektrografické rytí, jak termín napovídá, se vztahuje na techniku rytí pomocí elektrického signálu do povrchu mědí potaženého válce pomocí mechanické energie přeměněné z elektrických signálů textu a obrazu. Rozsah vibrací rytí se mění se sílou elektrického signálu a výsledkem je, že na desku bude vyryta buňka pro barvu různých hloubek a různých velikostí pro reprodukci vzorů z více vrstev, barev a tvarů. Elektrografické rycí zařízení představuje základní vybavení v pre-press průmyslu. Kvalita rytí do válce přímo ovlivňuje kvalitu výsledné publikace. Jakožto klíčový proces je rytí zajišťováno dvěma sofistikovanými švýcarskými elektrografickými rycími stroji Daetwyler MDC GS. Rycí přístroje se pyšní kombinací standardního rytí diamantovou jehlou a jemného rytí pro rytí více typů válců.

© 2010, created by MaydayAgency